Kunstudstilling

Paaskeudstilling med kunstneren Jens Valdemar Clausen

Around the Falls

På en gang skræmmende og fascinerende...

Sådan beskriver kunstkritikeren Tom Jørgensen billedkunstneren Jens Valdemar Clausens farveeksplosive univers, som Art Gallery PS præsenterer i påsken.

Valdemar færdes i et farverigt, kunstnerisk univers inden for 'naturabstraktion'. Han kalder selv sine billeder for "oplevelsesbilleder" – med skjulte naturskabninger, som den åbne beskuer kan se og hele tiden få nye oplevelser ud af, afhængigt af humør og sindsstemning.

Udstillingsperiode:
11. april-10. maj 2014

Valdemars maleriske univers

Kunstkritiker, Tom Jørgensen: "Inden for astrologien taler man om de fire elementer, vand, jord, ild og luft som de byggesten, alt kommer fra. I Valdemars maleriske univers kredses der hele tiden om disse fire elementer. For det meste i et direkte møde mellem himmelen, jorden, vandet og ilden i store dramatiske kompositioner. En glødende solnedgang i et paradisisk tropelandskab, frådende bølger i brændingen, en rolig tusmørkeblå himmel eller et brusende vandfald, der hamrer ned over klipper og frodig plantevegetation. Et naturens drama, hvor der veksles mellem højspænding og stille idyl."

"Kompositionerne kan være figurative, hvor siv, træer, strandbred og klipper skaber dynamiske diagonaler i billedopbygningen. Men Valdemar kan lige så ofte finde på at zoome ind på f.eks. bølgetoppe og uvejrsskyer, så billederne kommer til at fremstå halvvejs abstrakte. En måde at skabe malerier på som man kan kalde naturabstraktion."

Around the Falls

Valdemar's artistic universe

Valdemar paints 'natural abstraction'. For Valdemar is our beautiful nature a giant explosion of colours ... it is reflected in some powerful, colorful, but also very aggressive images - images to be used with caution and care, otherwise they will easily dominate everything.

Art critic Tom Jørgensen: "Inside the astrology, in classical thought the four elements water, earth, air and fire represent the components of everything comes from. In Valdemar's artistic universe these four elements are constantly spinning. For the most in a direct connection between heaven and earth, water and fire in the big dramatic compositions. A glowing sunset in a paradisiacal tropical landscape, foaming waves in the surf, a quiet twilight blue sky or a roaring waterfall, pounding down the cliffs and lush plant vegetation. A natural drama, is a combination of high voltage and quiet idyllic."

Exhibition Period:
11 April-10 May 2014

UDSTILLINGER

Tilbage til oversigten...

Maleri af Valdemar

Kunstkritiker, Tom Jørgensen:
"Valdemar er romantiker om en hals, og dette er ment i ordets allerbedste betydning. Hans malerier drejer sig om at få indprentet sine indtryk så direkte og kraftfuldt som muligt på lærredet. Indtryk der har med intet mindre end den store natur at gøre. Den store natur og så de mennesker der befinder sig og handler i den."